Coronavírus – sprievodca/průvodce/guidance

Informácie o koronavíruse nájdete tu v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Buďte opatrný , dodržiavajte hygienu. Neopúšťajte svoje domovy. Najdôležitejšie je izolovať sa. Strávme čas s rodinou.
Pokiaľ máte suseda tak mu pomôžte. Budme solidárny a ľudský.

Information about coronavirus can be found here in Slovak, Czech and English language. Be careful, observe hygiene. Don’t leave your house. The most important thing is to isolate yourself. Spend time with your family.
If you have a neighbor then help him. Let us be solidarity and human.

Autor: Dagmar